สำนักงานคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เลขที่ 150/2 ชั้น 3 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

โทรศัพท์ : 02-018-6888  ต่อ , 4220 , 4230 

สายตรง  02-622-2179  

โทรสาร : 02-622-2184