การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 4/2562

Apr 03, 2019        View 595กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ครั้งที่ 4 :มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 เมษายน  2562 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
สถานที่ : Renaissance Hotels
 


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date