ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระ กกร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

Jan 30, 2019        View 848กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระ กกร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง GS1 Room3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date