ประชุมหารือเรื่องคณะนักธุรกิจกรีซเยือนไทย

Apr 04, 2019        View 502กิจกรรม กกร.

ประชุมหารือเรื่องคณะนักธุรกิจกรีซเยือนไทย มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 4 เมษายน 2562 ตังแต่เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ สถานทูตกรีซ ชั้น 23 สาธรนคร ทาวเวอร์ 

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date