ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระ กกร. เดือน ธันวาคม 2561

28 พ.ย. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 393กิจกรรม กกร.
 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระ กกร. เดือน ธันวาคม 2561 มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 2 อาคารจุลินทร์ล่ำซำ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด