การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 1/2562

09 ม.ค. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 501กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ครั้งที่ 1 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 
สถานที่ : ณ ห้องรอยัล มณียา A โรงแรมเรเนซองส์


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด
ข่าวสาร