การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2562

06 ก.พ. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 445กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ครั้งที่ 2 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 08.00-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
สถานที่ : ณ ณ ห้องรอยัล มณียา B โรงแรมเรเนซองส์


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด