การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 4/2562

03 เม.ย. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 472กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ครั้งที่ 4 :มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 เมษายน  2562 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
สถานที่ : Renaissance Hotels
 


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด