ประชุม Working Team การจัดงาน ASEAN 2019 ครั้งที่ 2/2562

11 ม.ค. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 632กิจกรรม กกร.

ประชุม Working Team การจัดงาน ASEAN 2019 ครั้งที่ 2/2562 จัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้อง GS-1 Room 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด