ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระ กกร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

30 ม.ค. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 849กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระ กกร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง GS1 Room3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด