ประชุมหารือจัดสัมมนา ASEAN (Industry 4.0)

07 มี.ค. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 1280กิจกรรม กกร.

ประชุมหารือจัดสัมมนา ASEAN (Industry 4.0) มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 7 มีนาคม 2562 ห้องประชุม 203 ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด