ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการ OECD Fostering Responsible Business Conduct

28 มี.ค. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 365กิจกรรม กกร.

ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการ OECD Fostering Responsible Business Conduct มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด