ประชุมหารือเรื่องคณะนักธุรกิจกรีซเยือนไทย

04 เม.ย. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 873กิจกรรม กกร.

ประชุมหารือเรื่องคณะนักธุรกิจกรีซเยือนไทย มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 4 เมษายน 2562 ตังแต่เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ สถานทูตกรีซ ชั้น 23 สาธรนคร ทาวเวอร์ 

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด