ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจ -การเมืองรุม ฉุดดัชนีเชื่อมั่นฯเม.ย.วูบ

29 พ.ค. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 572"ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนเม.ย.อยู่ที่ 47.8 ลดลง เหตุเอกชนกังวลเศรษฐกิจ การเมืองไม่นิ่ง แนะเร่งตั้งรัฐบาลใหม่เรียกความเชื่อมั่น"
 
นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย เดือนเม.ย.จาก 375 ตัวอย่าง พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย อยู่ที่ระดับ 47.8. ปรับลดลงจากเดือนมี.ค.62 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 48.4 โดยปัจจัยลบที่มีผลกระทบต่อดัชนีความเชื่อมั่น มาจากปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 62 เหลือ3% ความกังวลของประชาชนต่อการจัดตั้งรัฐบาล และความไม่ชัดเจนของทิศทางการเมืองในประเทศ , การส่งออกของไทยเดือนมี.ค.62 ลดลง 4.88% ที่มูลค่า 21,440 ล้านดอลลาร์, จำนวนนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่ได้มีจำนวนมากอย่างที่คาดการณ์ไว้ และความกังวลต่อปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจไทย
 
อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการภาคธุรกิจได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ 1. กำหนดทิศทางนโยบาย และแนวทางปฏิบัติของประเทศให้มีเสถียรภาพ 2.ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ และควรมีมาตรการใหม่ๆ ที่จะมาช่วยเศรษฐกิจ โดยเป็นการกระตุ้นอย่างยั่งยืนและเห็นผลได้ชัดเจน 3.ผลักดันให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการคาดหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่ต้องการให้เกิดการพัฒนาระบบคมนาคม เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 4.สร้างความเชื่อมั่นที่ดีของภาครัฐต่อประชาชน และนักลงทุนต่างประเทศ 5.แก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน และขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการทำบัญชีครัวเรือน
 
ทางหอการค้าไทยประเมินภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังคงมีหลายปัจจัยที่ยังกังวล โดยยังคาดว่าอัตราการเติบโตเศรษฐกิจของไทยในครึ่งปีแรกน่าจะโตเพียง 2.8-3% และครึ่งปีหลังน่าจะโต 3-4% ซึ่งศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ มองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโตเพียงแค่ 3.5% เท่านั้น สิ่งที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้ ในขณะนี้คือ การท่องเที่ยว เพราะจะมีต่างชาติมาเที่ยวไทยไม่น้อยกว่า 40 ล้านคน ส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้ามาในประเทศ ขณะที่ปีนี้ภาคการส่งออกของไทยประสบปัญหาหลายด้าน ทำให้การส่งออกอาจไม่เติบโตจากเดิมที่คาดว่าจะโต 3-5% แต่จากผลกระทบสงครามการค้าและความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้การส่งออกของไทยปีนี้อาจติดลบได้
 
ที่มา: โพสต์ทูเดย์
https://www.posttoday.com/economy/590456