top of page
วิวบนดาดฟ้าตึก

กกร.ภูมิภาค

ภาคกลางตอนล่าง 2

แผนที่ประเทศไทย-19.png
กลางล่าง2.jpg

นายอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 921/97 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 098-145-8826
แฟกซ์ : 03-411-0337
อีเมล์ : lertchanta.see@gmail.com

ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

ประธาน ประจวบฯ.jpg

นายนิพนธ์ สุวรรณนาวา

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 21 ( โรงแรมหาดทอง) ถนนสู้ศึก ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 081-450-6591
แฟกซ์ : 032-691416 ,691421
อีเมล์ : Napapornp@ssi-steel.com

เพชรบุรี

เพชรบุรี

ประธาน เพชรบุรี.jpg

ดร.เลิศจันฑา สีเหลืองสวัสดิ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 87/2 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-561361-2,089 - 7965052
แฟกซ์ : 032-561363
อีเมล์ : Joe.ed2@gmail.com

สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม

ประธาน สมุทรสงคราม.jpg

นางสาวตวงคุณ ทรงธรรมวัฒน์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่ 121/1 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 081-902-1166
แฟกซ์ : 034-711-688
อีเมล์ : schaiyawat@hotmail.com

สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

ประธาน สมุทรสาคร.jpg

นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 921/97 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 081-981-0455
แฟกซ์ : 034-110-337
อีเมล์ : krittapat2511@gmail.com

bottom of page
Free Counter