top of page
วิวบนดาดฟ้าตึก

กกร.ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

แผนที่ประเทศไทย-12.png
อีสานกลาง.jpg

นายทรงศักดิ์ ทองไทย

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
9 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทร. : 089-4224033

โทรสาร : 043-840544

อีเมล์ : fti.kalasin@gmail.com

ขอนแก่น

ขอนแก่น

ประธาน ขอนแก่น.jpg

ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด เลขที่ : 49 ถ. ท่าพระ – โกสุม ต. ท่าพระ อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40260

โทร. : 083-3263344 , 043-227-832

โทรสาร : 043-227-833

อีเมล์ : kkfti.ok@gmail.com

มหาสารคาม

มหาสารคาม

ประธาน มหาสารคาม.jpg

นายวรวุฒิ นวสฤษฎ์กุล

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ :ศาลากลางจังหวัด
เลขที่ : ห้อง 309 ชั้น 3
ถนน : เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล : แวงน่าง อำเภอ : เมือง
จังหวัด : มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ : 44000

โทร. : 080-420-4689

โทรสาร : 043-777-690

อีเมล์ : ftimk.309@gmail.com

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

ประธาน กาฬสินธุ์.jpg

นางพิไรรัตน์ บริหาร

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ : 9 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
ถนน : เลี่ยงเมืองหัวคู ตำบล : กาฬสินธุ์
อำเภอ : เมือง จังหวัด : กาฬสินธุ์

รหัสไปรษณีย์ : 46000

โทร. : 089-4224033

โทรสาร : 043-840544

อีเมล์ : fti.kalasin@gmail.com

ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

ประธาน ร้อยเอ็ด.jpg

นายรังสูนย์ ใสสะอาด

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : หจก.เจเอ็มประดับยนต์
เลขที่ : 15 หมู่ที่ 2 ตำบล : เมืองเปลือย
อำเภอ : ศรีสมเด็จ จังหวัด : ร้อยเอ็ด

รหัสไปรษณีย์ : 45000

โทร. : 095-3616449

อีเมล์ : jjoysuminthra@gmail.com

bottom of page
Free Counter