top of page
วิวบนดาดฟ้าตึก

กกร.ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

แผนที่ประเทศไทย-10.png
อีสานบน1.jpg

นายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
เลขที่ : 11 อาคาร 1 ชั้น 5 ถนน :อธิบดี ตำบล : หมากแข้ง
อำเภอ : เมือง จังหวัด : อุดรธานี

รหัสไปรษณีย์ : 41000

โทร. : 081-872-9997

โทรสาร : 042-246-498

อีเมล์ : patchareeya9991@gmail.com

เลย

เลย

ประธาน เลย4.jpg

นางจันทร์เพ็ญ แสงเจริญรัตน์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
เลขที่ : 388 ม.2 ตำบล : เมือง อำเภอ : เมืองเลย
จังหวัด : เลย รหัสไปรษณีย์ : 42000

โทร. : 093-3904919

อีเมล์ : Nuttakankwang1998@gmail.com

หนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู

ประธาน หนองบัวลำภู.jpg

นายณพล เชยคำแหง

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เลขที่ 151 หมู่ 2 ถนน : วิจารณ์รังสรรค์ ตำบล :หนองบัว อำเภอ :อ.เมือง จังหวัด : จ.หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ : 39000
โทร. : 093-451-6858

อีเมล์ : Sunisa.k19@outlook.com

อุดรธานี

อุดรธานี

ประธาน อุดรธานี.jpg

พันโท วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่ : 11 อาคาร 1 ชั้น 5 ถนน : อธิบดี ตำบล : หมากแข้ง
อำเภอ : เมือง จังหวัด : อุดรธานี

รหัสไปรษณีย์ : 41000

โทร. : 042-246-498 , 081-872-9997

โทรสาร : 042-246-498

อีเมล์ : ftiudon498@gmail.com

หนองคาย

หนองคาย

ประธาน หนองคาย.jpg

นายวศิน คุณวาสี

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
เลขที่ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 3
ถนน : มิตรภาพ ตำบล : หนองกอมเกาะ
อำเภอ : เมือง จังหวัด : หนองคาย

รหัสไปรษณีย์ : 43000

โทร. : 042-413951 / 062-8724241

โทรสาร : 042-413951

อีเมล์ : ftinkjp@gmail.com

บึงกาฬ

บึงกาฬ

ประธาน บึงกาฬ.jpg

นายธนวณิช ชัยชนะ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
เลขที่ : 65 หมู่ที่ 10 หมู่บ้านเหล่าเงิน
ตำบล : เหล่าทอง อำเภอ : โซ่พิสัย
จังหวัด : บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ : 38170

โทร. : 085 6934634

อีเมล์ : Yuwa11122535@gmail.com

bottom of page
Free Counter