top of page
วิวบนดาดฟ้าตึก

กกร.ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

แผนที่ประเทศไทย-13.png
อีสานล่าง1.jpg

นายไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 276/11 ถนนพลแสน ตำบลในเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร. : 061-9318181 , 086-2620202 , 044267-117

โทรสาร : 044-230970

อีเมล์ : Ftikorat2018@gmail.co

ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

ประธาน ชัยภูมิ.jpg

นายรัฐการ ด่านกุล

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : เลขที่ : 310/90 ถนน : นนทนาคร
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมือง จังหวัด : ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ : 36000

โทร. : 085-0238985

อีเมล์ Noon_chareeda151131@windowslive.com

นครราชสีมา

นครราชสีมา

ประธาน นครราชสีมา.jpg

นางธิดารัตน์ รอดอนันต์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 276/11 ถนนพลแสน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร. : 061-9318181 , 086-2620202 , 044267-117

โทรสาร : 044-230970

อีเมล์ : Ftikorat2018@gmail.com

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

ประธาน บุรีรัมย์.jpg

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ : 97/7 ถนน : อินจันทร์ณรงค์
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด : บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ : 31000

โทร. : 044-617483, 086-3131003

โทรสาร : 044-617483

อีเมล์ : fti_buriram@hotmail.com

สุรินทร์

สุรินทร์

ประธาน สุรินทรื.jpg

นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ

ประธานจังหวัด

 

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 794 หมู่ 7 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทร. : 02-345-1029 , 081-646-9084 

อีเมล์ : raksakolw@fti.or.th

bottom of page
Free Counter