top of page
วิวบนดาดฟ้าตึก

กกร.ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

แผนที่ประเทศไทย-14.png
อีสานล่าง2.jpg

นายถาวร ทองเถาว์

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 222 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร. : 08-5028-8070,09-4903-5444

อีเมล์ : fti_ubon_50@hotmail.com

ยโสธร

ยโสธร

ประธาน ยโสธร.jpg

นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท

ประธานจังหวัด

 

 

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร เลขที่ 1 ถนนประปา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

อีเมล์ : mol_2946@hotmail.co.th

ศรีษะเกษ

ศรีษะเกษ

ประธาน ศรีสะเกษ.jpg

นายวิทวัส ไตรสรณกุล

ประธานจังหวัด

 

 

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ 131 ถนนปลัดมณฑล ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

โทร. : 0825785078

อีเมล์ : fti.ssk.2558@gmail.com

อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

ประธาน อำนาจเจริญ.jpg

นางพรทิพย์ ตั้งตระกูลวงศ์

ประธานจังหวัด

 

ที่อยู่ : สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ถนน : ชยางกูร ตำบล : โนนหนามแท่ง
อำเภอ : เมืองอำนาจเจริญ จังหวัด : อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ : 37000

โทร. : 096-1071822

อีเมล์ : wipapornmt@gmail.com

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

ประธาน อุบลราชธานี.jpg

นายอดุลย์ นิลเปรม

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 222 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร. 08 5028 8070 , 09 4903 5444
โทรสาร. 045 210 2
อีเมล : fti_ubon_50@hotmail.com

bottom of page
Free Counter