top of page
วิวบนดาดฟ้าตึก

กกร.ภูมิภาค

ภาคตะวันออก 1

แผนที่ประเทศไทย-21.png
ตะวันออก1.jpg

นายสุรพล สุทธจินดา

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ชั้น 6
67 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร : 038-288-507
โทรสาร : 038-288-508

อีเมล์ : ftichonburi@gmail.com

ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

ประธาน ฉะเชิงเทรา.jpg

นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2
ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000

โทรศัพท์ : 0-3881-4419, 08-1723-7496

โทรสาร : 0-3881-4409

อีเมล์ : fti.ccs-chapter@hotmail.com ,
fti.ccs.chapter@gmail.com

ชลบุรี

ชลบุรี

ประธาน ชลบุรี.jpg

นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
เลขที่ : 67 หมู่1 ถนน  สุขุมวิท ตำบล เสม็ด
อำเภอ เมือง จังหวัด  ชลบุรี
20000

โทร. : 038-288507 , 098-8307658

โทรสาร :038-288507

อีเมล์ : ftichonburi@gmail.com

ระยอง

ระยอง

ประธาน ระยอง.jpg

นายสงวน แสงวงศ์กิจ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ :สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
เลขที่ : 140/20
ถนน  สุขุมวิท ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง
จังหวัด  ระยอง  21000

โทร. : 038-017-594 , 084-779-3123

โทรสาร : 038-619-016

อีเมล์ : warinee.aum@hotmail.com

bottom of page
Free Counter