top of page
วิวบนดาดฟ้าตึก

กกร.ภูมิภาค

แผนที่ประเทศไทย-05.png

ภาคเหนือตอนบน 1

เหนือบน1.jpg

นางปัทมา กฤษณรักษ์

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 158 ถนน ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 081-8825195
อีเมล์ : ftichiangmai@gmail.com

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน.jpg

นายปกรณ์ จีนาคำ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรม จ.แม่ฮ่องสอน เลขที่ 5 ถ. สิงหนาทบำรุง ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 086-587-0296
อีเมล์ : kpaneetsin@gmail.com

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่.jpg

นายจักริน วังวิวัฒน์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 089-7777021
แฟกซ์ : 05-324-6353
อีเมล์ : ftichiangmai@gmail.com

ลำพูน

ลำพูน

ลำพูน.jpg

นายสรสิทธิ์ ชลิศราพงศ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เลขที่ 60 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 05-355-2271
แฟกซ์ : 05-355-2272
อีเมล์ : ftilamphun@gmail.com

ลำปาง

ลำปาง
ลำปาง.jpg

นายบุญศักดิ์ ชัยสุทธิวงค์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : :081-8832432
แฟกซ์ : 05-426-5080
อีเมล์ : ftilampang@gmail.com

bottom of page
Free Counter