top of page
วิวบนดาดฟ้าตึก

กกร.ภูมิภาค

ภาคเหนือตอนบน 2

เหนือบน2.jpg

นายพละวัต ตันศิร

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เลขที่ : 286 ม.2 ถนน น่าน – ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 098-747-4142
อีเมล์ : palawat.tansiri@gmail.com

แผนที่ประเทศไทย-06.png

เชียงราย

เชียงราย
เชียงราย.jpg

นายอภิพันธ์ ภู่ภักดี

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : บริษัท เอส.เอส.เจ.รีไซเคิล จ ากัด เลขที่ 229 หมู่ 9 ต. แม่เย็น อ. พาน จ. เชียงราย 57120
แฟกซ์ : 081-2884442
อีเมล์ : jikaab@hotmail.com

พะเยา

พะเยา

พะเยา.jpg

นายณัฐธีร์ อมรพันธุ์รัชตะ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เลขที่ : 989 ม.12 ถ. พหลโยธิน ต. ท่าวังทอง อ. เมือง จ. พะเยา 56000
โทรศัพท์ : 081-783-8853
อีเมล์ : ye_kk@hotmail.com

แพร่

แพร่
แพร่.jpg

นายกฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ โรงแรมนครแพร่ ทาวเวอร์ เลขที่ 3 ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
แฟกซ์ : 05-452-3233
อีเมล์ : phraefti233@gmail.com

น่าน

น่าน

น่าน.jpg

ว่าที่ร.ต.สุเทพ วงค์วิเศษ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินกวงน่าน เลขที่113 หมู่2 ถ. น่าน-ทุ่งช้าง ต. ผาสิงห์ อ. เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-710592
อีเมล์ : crv5445@gmail.com

bottom of page
Free Counter