ประชุมหารือจัดสัมมนา ASEAN (Industry 4.0)

Mar 07, 2019        View 1383กิจกรรม กกร.

ประชุมหารือจัดสัมมนา ASEAN (Industry 4.0) มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 7 มีนาคม 2562 ห้องประชุม 203 ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date