ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 4/2563

Apr 08, 2020        View 487กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ครั้งที่ 4/2563มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 8 เมษายน  2563 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
สถานที่ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date