ประชุมคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งที่ 2/2563

Apr 20, 2020        View 449การประชุมคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งที่ 2/2563 กำหนดจัดขึ้นวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date