ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองวาระ กกร. เดือนกรกฎาคม 2563

Jun 25, 2020        View 147กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ (กกร.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
 
สถานที่ :  Video Conference
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date