ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 4/2564

Apr 21, 2021        View 787กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 4/2564 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564  เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
สถานที่ :  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS