ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระ กกร. เดือนเมษายน 2564

Mar 31, 2021        View 704กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระ กกร. เดือนเมษายน 2564 มีกำหนดจัดขึ้นวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 17.00 น. ผ่าน Video Conference
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS