รัฐบาลอนุญาตให้คนต่างด้าว (คนอยู่ชั่วคราว) อยู่ในไทย

May 01, 2020        View 509รัฐบาลอนุญาตให้คนต่างด้าว (คนอยู่ชั่วคราว) อยู่ในไทยได้ถึง 31 กรกฎาคม 2563

ที่มา : https://immigration.go.th/content/extend_alien?click=1