top of page

กางแผนลงทุน ซีอีโอใหม่ IRPC “กฤษณ์ อิ่มแสง” ตั้งงบ 3.6 หมื่นล้าน ฝ่า Recession

เปิดกลยุทธ์ลงทุน IRPC ของซีอีโอ “กฤษณ์ อิ่มแสง” ซีอีโอคนที่ 7 ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนองค์กร ตามวิสัยทัศน์การสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว ที่วางการลงทุนโดยเน้นต่อยอดลงทุนธุรกิจใหม่ และตั้งงบ 5 ปี ไว้กว่า 3.6 หมื่นล้านบาท หวังเพิ่ม EBITDA 3.5 หมื่นล้านบาท ภายในปี 2030 ผลักดัน IRPC ก้าวสู่บริษัทนวัตกรรมวัสดุและพลังงานยั่งยืน วางเป้าองค์กร Net Zero ภายในปี 2060 เผยปีหน้า ประเมินรายได้เติบโต 12% วางแผนงบประมาณ ลดต้นทุน ที่ไม่จำเป็น ฝ่าภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย (Resession) EU Green dealทุ่ม 3.6 หมื่นล้าน รุกลงทุนธุรกิจใหม่ ตั้งเป้า EBITDA 3.5 หมื่นล้านปี 2030

ไออาร์พีซี วางแผนดำเนินธุรกิจระยะ 5 ปี (2023-2027) โดยมุ่งเน้นความเข้มแข็งและความชำนาญในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจปัจจุบันเพื่อการพัฒนาขยายธุรกิจ และแสวงหาธุรกิจใหม่ ๆ โดยผลักดันให้บริษัทเติบโตได้ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบริษัทนวัตกรรมวัสดุและพลังงานอย่างยั่งยืน (Material and Energy Solutions) ซึ่งการเติบโตในอนาคตจะเน้นให้ความร่วมมือกับคู่ค้า ลูกค้า และพันธมิตรธุรกิจ ที่พร้อมสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ตามโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG) ของประเทศสำหรับการดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทวางเป้าหมายกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ไว้ที่ 25,000 ล้านบาท ในปี 2025 และเพิ่มเป็น 35,000 ล้านบาท ในปี 2030 ซึ่งการเติบโตทางธุรกิจจะเน้นต่อยอดจากความแข็งแกร่งของฐานธุรกิจปัจจุบัน (Existing Stream) และเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่ (New Stream)

ทั้งนี้ ภายใต้การไปสู่เป้าหมายนั้น บริษัทมีแผนที่จะลงทุนในระยะ 5 ปี (2023-2027) ด้วยงบลงทุนรวมกว่า 36,000 ล้านบาท ขณะที่เฉพาะงบการลงทุน ปีหน้า 2566 อยู่ที่ 7,000 ล้านบาท

โดยคาดการณ์รายได้ปีหน้า คาดว่าจะเติบโตราว 12% จากปีนี้ หลังประเมินว่าตลาดน้ำมันยังมีทิศทางที่ดี และมองว่าราคาน้ำมันดิบจะทรงตัวระดับสูงราว 94 เหรียญฯ/บาร์เรล หรือต่ำกว่าเล็กน้อย และบริษัทคาดว่าโรงกลั่นจะเดินเครื่องการผลิตสูงขึ้นจากปีนี้

ขณะที่การขาดทุนจากการทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนคาดว่าจะน้อยลงจากปีนี้ ที่คาดว่าจะมีการขาดทุนราว 9,000 ล้านบาท ส่วนตลาดปิโตรเคมี ในปีหน้า แม้ว่าทิศทางจะไม่ดี จากหลาย ๆ ปัจจัย และหลังคาดการณ์ราคาจะอยู่ในระดับต่ำเทียบย้อนหลัง 4 ปี แต่ก็คาดว่าตลาดปิโตรเคมี ได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดในช่วงไตรมาส 3-4 ของปีนี้แล้ว และเริ่มดีขึ้น

สำหรับการลงทุนนั้นจะใช้กลยุทธ์มุ่งเน้นขับเคลื่อนและขยายธุรกิจปัจจุบันเข้าสู่ 5 กลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตสูง ได้แก่ Health and Life Science, Advanced Material, Circular Business, Future Energy และ Energy Storage โดยใช้ความรู้ด้านนวัตกรรมและแสวงหาความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามกลยุทธ์ 3C ซึ่งประกอบด้วย Climate Change, Circular Economy และ Creating Shared Value สร้างความยั่งยืนให้องค์กรเพิ่มสัดส่วนขายเม็ดพลาสติก 24% เป็น 33%

อย่างไรก็ดี ไออาร์พีซี ยังมีแผนจะเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกเกรดพิเศษ (Specialty Product) จาก 24% ในปี 2022 เป็น 33% ในปี 2023 โดยมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Smart Material ที่สอดคล้องกับทิศทางของโลก อาทิ ด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ (Health and Wellness) ที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ของผู้คนปัจจุบัน

โดยในปีนี้ได้ดำเนินการลงทุนโครงการเม็ดพลาสติกพีพี สปันบอนด์ (PP Spunbond) 200,000 ตันต่อปี เพื่อรับกระแสการดูแลสุขภาพ และขยายการลงทุนโครงการพีพี เมลต์โบลน (PP Meltblown) 40,000 ตันต่อปี รวมถึงพีพีอาร์ (PPR: PP random copolymer pipe) 80,000 ตันต่อปี ใช้ผลิตท่อน้ำร้อนน้ำเย็นชนิดทนทานพิเศษไร้สารทาเลตได้เป็นรายแรกของภูมิภาค และเอชดีพีอี 100-อาร์ซี (HDPE 100-RC) 40,000 ตันต่อปี ใช้ผลิตท่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และมีอายุการใช้งานนานถึง 100 ปี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2024

นอกจากนี้ IRPC พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษภายใต้แบรนด์ “POLIMAXX” ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในอนาคต โดยเพิ่มตราสัญลักษณ์แสดงคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Pro-Efficient เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน Life-Pro เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพ เช่น Medical Supplies, Hygiene Product ส่วน Dura-Pro เป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมความแข็งแรง ทนทาน

เช่น Automotive Parts, Pipes & Construction และ Electrical & Home Appliance และ Eco-Pro เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น Kitchenware & Utensil, Packaging และ Furniture ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้า คู่ค้า และผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น จากการสร้างสรรค์นวัตกรรมไปพร้อมๆ กับโซลูชันที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ลงตัว

จับตากฎ Green deal ฝ่าภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ปีหน้า’66

ซีอีโอไออาร์พีซี กล่าวอีกว่า การลงทุนดังกล่าว แน่นอนว่าต้องสอดรับกับยุทธศาสตร์ประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแพทย์ หนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-curve) ตามนโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้งรองรับการขยายตัวของสังคมเมือง และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องกับกลยุทธ์การต่อยอดนวัตกรรมสร้างคุณค่าให้สังคมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

โดย IRPC ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ลง 20% ภายในปี 2030 จากปีฐาน 2018 และเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2060กางแผนลงทุน ซีอีโอใหม่ IRPC “กฤษณ์ อิ่มแสง” ตั้งงบ 3.6 หมื่นล้าน ฝ่า Recession

01 ธ.ค. 2565 จำนวนผู้เข้าชม 10ทุ่ม 3.6 หมื่นล้าน รุกลงทุนธุรกิจใหม่ ตั้งเป้า EBITDA 3.5 หมื่นล้านปี 2030

ไออาร์พีซี วางแผนดำเนินธุรกิจระยะ 5 ปี (2023-2027) โดยมุ่งเน้นความเข้มแข็งและความชำนาญในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจปัจจุบันเพื่อการพัฒนาขยายธุรกิจ และแสวงหาธุรกิจใหม่ ๆ โดยผลักดันให้บริษัทเติบโตได้ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบริษัทนวัตกรรมวัสดุและพลังงานอย่างยั่งยืน (Material and Energy Solutions) ซึ่งการเติบโตในอนาคตจะเน้นให้ความร่วมมือกับคู่ค้า ลูกค้า และพันธมิตรธุรกิจ ที่พร้อมสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ตามโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG) ของประเทศ


สำหรับการดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทวางเป้าหมายกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ไว้ที่ 25,000 ล้านบาท ในปี 2025 และเพิ่มเป็น 35,000 ล้านบาท ในปี 2030 ซึ่งการเติบโตทางธุรกิจจะเน้นต่อยอดจากความแข็งแกร่งของฐานธุรกิจปัจจุบัน (Existing Stream) และเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่ (New Stream)

ทั้งนี้ ภายใต้การไปสู่เป้าหมายนั้น บริษัทมีแผนที่จะลงทุนในระยะ 5 ปี (2023-2027) ด้วยงบลงทุนรวมกว่า 36,000 ล้านบาท ขณะที่เฉพาะงบการลงทุน ปีหน้า 2566 อยู่ที่ 7,000 ล้านบาท

โดยคาดการณ์รายได้ปีหน้า คาดว่าจะเติบโตราว 12% จากปีนี้ หลังประเมินว่าตลาดน้ำมันยังมีทิศทางที่ดี และมองว่าราคาน้ำมันดิบจะทรงตัวระดับสูงราว 94 เหรียญฯ/บาร์เรล หรือต่ำกว่าเล็กน้อย และบริษัทคาดว่าโรงกลั่นจะเดินเครื่องการผลิตสูงขึ้นจากปีนี้

ขณะที่การขาดทุนจากการทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนคาดว่าจะน้อยลงจากปีนี้ ที่คาดว่าจะมีการขาดทุนราว 9,000 ล้านบาท ส่วนตลาดปิโตรเคมี ในปีหน้า แม้ว่าทิศทางจะไม่ดี จากหลาย ๆ ปัจจัย และหลังคาดการณ์ราคาจะอยู่ในระดับต่ำเทียบย้อนหลัง 4 ปี แต่ก็คาดว่าตลาดปิโตรเคมี ได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดในช่วงไตรมาส 3-4 ของปีนี้แล้ว และเริ่มดีขึ้น

สำหรับการลงทุนนั้นจะใช้กลยุทธ์มุ่งเน้นขับเคลื่อนและขยายธุรกิจปัจจุบันเข้าสู่ 5 กลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตสูง ได้แก่ Health and Life Science, Advanced Material, Circular Business, Future Energy และ Energy Storage โดยใช้ความรู้ด้านนวัตกรรมและแสวงหาความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามกลยุทธ์ 3C ซึ่งประกอบด้วย Climate Change, Circular Economy และ Creating Shared Value สร้างความยั่งยืนให้องค์กร


เพิ่มสัดส่วนขายเม็ดพลาสติก 24% เป็น 33%

อย่างไรก็ดี ไออาร์พีซี ยังมีแผนจะเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกเกรดพิเศษ (Specialty Product) จาก 24% ในปี 2022 เป็น 33% ในปี 2023 โดยมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Smart Material ที่สอดคล้องกับทิศทางของโลก อาทิ ด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ (Health and Wellness) ที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ของผู้คนปัจจุบัน

โดยในปีนี้ได้ดำเนินการลงทุนโครงการเม็ดพลาสติกพีพี สปันบอนด์ (PP Spunbond) 200,000 ตันต่อปี เพื่อรับกระแสการดูแลสุขภาพ และขยายการลงทุนโครงการพีพี เมลต์โบลน (PP Meltblown) 40,000 ตันต่อปี รวมถึงพีพีอาร์ (PPR: PP random copolymer pipe) 80,000 ตันต่อปี ใช้ผลิตท่อน้ำร้อนน้ำเย็นชนิดทนทานพิเศษไร้สารทาเลตได้เป็นรายแรกของภูมิภาค และเอชดีพีอี 100-อาร์ซี (HDPE 100-RC) 40,000 ตันต่อปี ใช้ผลิตท่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และมีอายุการใช้งานนานถึง 100 ปี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2024

นอกจากนี้ IRPC พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษภายใต้แบรนด์ “POLIMAXX” ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในอนาคต โดยเพิ่มตราสัญลักษณ์แสดงคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Pro-Efficient เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน Life-Pro เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพ เช่น Medical Supplies, Hygiene Product ส่วน Dura-Pro เป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมความแข็งแรง ทนทาน

เช่น Automotive Parts, Pipes & Construction และ Electrical & Home Appliance และ Eco-Pro เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น Kitchenware & Utensil, Packaging และ Furniture ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้า คู่ค้า และผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น จากการสร้างสรรค์นวัตกรรมไปพร้อมๆ กับโซลูชันที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ลงตัว

จับตากฎ Green deal ฝ่าภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ปีหน้า’66

ซีอีโอไออาร์พีซี กล่าวอีกว่า การลงทุนดังกล่าว แน่นอนว่าต้องสอดรับกับยุทธศาสตร์ประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแพทย์ หนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-curve) ตามนโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้งรองรับการขยายตัวของสังคมเมือง และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องกับกลยุทธ์การต่อยอดนวัตกรรมสร้างคุณค่าให้สังคมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

โดย IRPC ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ลง 20% ภายในปี 2030 จากปีฐาน 2018 และเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2060


โดยล่าสุดได้ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ในการศึกษาพัฒนาและลงทุนผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel : SAF) เพื่อมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก อีกทั้ง บริษัท ได้ยื่นเสนอขายไฟฟ้าโครงการรับซื้อไฟฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเป็นการยื่นเสนอผลิตไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม กำลังผลิตราวประมาณ 70 เมกะวัตต์ พื้นที่ภาคใต้ของบริษัทเอง ซึ่งเป็นการลงทุนโดยบริษัทลูก โดยจะอยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากภาครัฐ (กกพ.) ดังนั้นโครงการนี้ เป็นหนึ่งในเป้าหมายลดคาร์บอนอีกด้วย

อย่างไรก็ดี ระหว่างนี้ธุรกิจของไออาร์พีซีต้องให้ความสำคัญกับเงื่อนไขการค้าที่หลายประเทศระบุสินค้าต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสิ่งแวดล้อม อาทิ EU Green deal เพราะบริษัทส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นหลัก อีกทั้ง ประเมินความเสี่ยงการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีการคาดการณ์ว่าปีหน้า 2566 ประเทศคู่ค้าหลักและโลกจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession)

จึงได้วางแผนตัดลดงบประมาณรายจ่ายที่ไม่จำเป็น พร้อมกับตั้งหน่วยงานใหม่ SOS เพื่อประเมินสถานกาณณ์ ส่วนกรณีที่กระทรวงพลังงาน มีนโยบายให้ปรับลดสำรองน้ำมันตามกฎหมายลง 0.2% นั้น บริษัท ได้ดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐ ทำให้มาร์จิ้นน้ำมันสำเร็จของบริษัทดีขึ้นตามไปด้วย

“IRPC ดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว” ด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล รวมทั้งคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทให้เติบโตไปพร้อมกัน “IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต” นายกฤษณ์กล่าว

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page