top of page

'ตั้งรับ' ปีกระต่ายเศรษฐกิจถดถอย? ฟังมุมมอง สนั่น อังอุบลกุล

เช็กชีพจรการค้า การลงทุน หลังค่าไฟ ค่าแรงพุ่ง กระทบต้นทุนมากแค่ไหน เอกชนเตรียมรับมืออย่างไร ฟังมุมมอง ประธานกรรมการ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สนั่น อังอุบลกุล


เช็กชีพจรการค้า การลงทุน หลังค่าไฟ ค่าแรงพุ่ง กระทบต้นทุนมากแค่ไหน เอกชนเตรียมรับมืออย่างไร ฟังมุมมอง ประธานกรรมการ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สนั่น อังอุบลกุล


ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page