top of page

บีโอไอ ตั้งคณะทำงานร่วม ส.อ.ท. เปิดทาง SMEs เข้าถึงสิทธิประโยชน์เพิ่ม

บีโอไอ นำทีมผู้บริหารเข้าพบ ส.อ.ท. หารือความร่วมมือยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม BCG เตรียมตั้งคณะทำงานร่วมผลักดัน SMEs เข้าถึงมาตรการ และสิทธิประโยชน์ชูแนวคิด One FTI เร่งขับเคลื่อน 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรม มุ่งสร้างอุตสาหกรรมยุคใหม่


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ ได้นำคณะผู้บริหารบีโอไอเข้าพบและหารือกับนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยรองประธานอาวุโส รองประธานและกรรมการบริหาร ส.อ.ท.

โดยได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างบีโอไอกับ ส.อ.ท. ในการร่วมขับเคลื่อนการลงทุน เพื่อมุ่งสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 3 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

“บีโอไอให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชน เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการยกระดับภาคอุตสาหกรรม และการลงทุนที่จะนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะการส่งเสริมอุตสาหกรรมมุ่งเป้าทั้ง 5 สาขา ได้แก่ BCG อีวี สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นอกจากนี้ บีโอไอยังได้เชิญชวนให้สมาชิก ส.อ.ท. เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนา 3 ด้านให้มากขึ้น คือ พัฒนาคน พัฒนา SMEs และพัฒนาชุมชน โดยบีโอไอมีมาตรการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่บริษัทเอกชนที่ทำกิจกรรมในเรื่องเหล่านี้ด้วย”

ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญในการหารือร่วมกับ ส.อ.ท. คือ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหม่ของบีโอไอ ร่วมกับการสนับสนุนนโยบาย One FTI ของ ส.อ.ท. เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเป็นที่พลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ การจัดตั้งทีมทำงานร่วมกันเพื่อให้สมาชิก ส.อ.ท. ทั่วประเทศ โดยเฉพาะ SMEs เข้าถึงมาตรการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของบีโอไอ รวมถึงการร่วมกันปลดล็อกอุปสรรคและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์โลกปัจจุบันมีปัจจัยท้าทายหลายด้านที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องเร่งปรับตัว โดยนโยบาย ONE FTI ซึ่งประกอบด้วย One Vision, One Team, One Goal จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย เพื่อประเทศไทยที่แข็งแกร่งกว่าเดิม เร่งขับเคลื่อน 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรม มุ่งสร้างอุตสาหกรรมยุคใหม่

โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนทั้งอุตสาหกรรมเดิม (First Industries) ไปพร้อมกับอุตสาหกรรมใหม่ หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Next-GEN Industries) ที่ประกอบด้วย 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curves) อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด BCG และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

“ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่เลขาธิการบีโอไอมีนโยบายและมาตรการใหม่ ๆ ที่จะช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง ส.อ.ท. พร้อมจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้สมาชิกเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของบีโอไอ เพื่อสร้างแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่จะสร้างความได้เปรียบ และสามารถแข่งขันได้

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมกลุ่ม BCG ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมไทยในอนาคต ส.อ.ท. พร้อมส่งเสริมอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมใหม่ไปพร้อมกัน สำหรับอุตสาหกรรมเดิม เราพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ผู้ประกอบการยังคงยืนหยัด ต่อสู้ และต่อลมหายใจให้สามารถก้าวข้ามผ่านการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายไปได้ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page