top of page

"พลังงานทดแทน" วาระใหญ่ของโลก

ถึงเวลาที่โลกและเราควรให้ความสำคัญกับการลงทุนในกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควบคู่ไปกับการลงทุนในระบบส่งจำหน่ายและจัดการไฟฟ้า


หนึ่งในเมกะเทรนด์ที่โลกให้ความสำคัญ คือ เรื่องพลังงานทดแทน ในรอบหลายปีที่ผ่านมา เราต่างมีบทเรียนจากวิกฤติพลังงานที่เกิดขึ้น จากสารพันปัญหาที่รุมเร้า การขาดแคลนพลังงานในบางตลาดของโลก เกิดจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มเป็นเท่าทวีคูณจากการหยุดชะงักช่วงของการระบาดของโควิด-19 ที่สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลให้โลก ยังไม่นับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ล้วนมีส่วนทำให้สต็อกของเชื้อเพลิงพลังงานลดลง และราคาก็ปรับขึ้นสูงมาก


ปัญหาเหล่านี้ ส่งผลให้ทั้งโลกตื่นตัวเรื่องของ “พลังงานทดแทน” เพราะวิกฤติพลังงานหนนี้ ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงานไปสู่การใช้พลังงานสะอาด บทวิเคราะห์ของอีไอซี ธนาคารไทยพาณิชย์ ระบุว่า แม้การลงทุนในพลังงานสะอาด จะเร่งตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แต่กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ที่เติบโตขึ้น


นอกจากนี้ การชะลอการลงทุนในการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิล ในขณะที่การใช้ก๊าซธรรมชาติที่เป็นพลังงานทางผ่านไปสู่พลังงานสะอาด หรือ transition fuel เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่าถ่านหินเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ตลาดพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลมีแนวโน้มที่จะผันผวนมากขึ้นในอนาคต ดังนั้น ไทยควรเร่งลงทุน เพื่อเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อลดความเสี่ยงทั้งด้านอุปทานและด้านราคา


ถึงเวลาที่โลกและเราควรให้ความสำคัญกับการลงทุนในกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลด grid emission หรือ ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการผลิตพลังงานไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการลงทุนในระบบส่งจำหน่ายและจัดการไฟฟ้า และสนับสนุนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทุกภาคส่วน หนึ่งในแนวทางนั้น คือ “ยานยนต์ไฟฟ้า” หรือ “ยานยนต์พลังงานแห่งอนาคต” หากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดอีโคซิสเตมส์ที่ผลักดันให้เกิดยานยนต์ไฟฟ้าได้เร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งดีต่อโลกมากเท่านั้นโลกของพลังงานกำลังจะเปลี่ยนแปลงไป จากการใช้น้ำมันเป็นพลังงานไฟฟ้า ที่ผ่านมาเราเห็นว่าภาครัฐ มีความพยายามให้ความสำคัญและสนับสนุนในเรื่องนี้ แต่หลังจากนี้อาจต้องสนับสนุนมากขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้พลังงาน ลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิล ทั้งเป็นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เราอยากเห็นการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าผ่านมาตรการต่างๆ ของรัฐเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง...


ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page