top of page

พาณิชย์จับมือหอการค้าไทยจัดงาน STYLE Bangkok 22-26 มี.ค.ปี 66

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทำ MOU หอการค้าไทย จัดงาน STYLE Bangkok ยิ่งใหญ่ 22-26 มี.ค .66 ตั้งเป้าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ส่งออก , SMEs , Micro SMEs และนักออกแบบ มีโอกาสพบปะเจรจาการค้ากับผู้ซื้อ ผู้นำเข้า เปิดตัวสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นไทยออกสู่ตลาดต่างประเทศ


นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ว่าการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งที่แสดงถึงพลังความมุ่งมั่นของภาครัฐและภาคเอกชน ในอันที่จะร่วมกันยกระดับการจัดงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok สู่การเป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นที่สำคัญของภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม เพราะด้วยศักยภาพและจุดเด่นของทั้งสองหน่วยงาน จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายผลความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทยให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นต่อไป


ทั้งนี้ สินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยสร้างรายได้ให้กับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง แม้จะได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 ซึ่งจากการดำเนินงานเร่งรัดการส่งออกทั้งในเชิงรุก และเชิงลึก ตานโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผ่านกลไกต่าง ๆ โดยผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์(กรอ.) และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ได้ส่งผลให้การส่งออกของอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์และแฟชั่นในปี 2564 สร้างมูลค่ามากกว่า 3.8 แสนล้านบาท โดยขยายตัวถึง 18.68 % และในปี 2565 นี้ คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องที่ 7.5%

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า งาน STYLE Bangkok เป็นเวทีการค้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายได้พบปะเจรจาธุรกิจ แลกเปลี่ยนความรู้ อัพเดทเทรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ เพื่อสนับสนุนผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นที่สำคัญของภูมิภาค และเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Micro SME ตลอดจนนักออกแบบไทยได้แสดงผลงานความคิดสร้างสรรค์ สู่ตลาดโลก และการจัดงาน STYLE Bangkok กำหนดกลับมาจัดในรูปแบบปกติอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 22 – 26 มี.ค. 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันสู่การเป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน


นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมจัดงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ซึ่งเป็นการผนึกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเครือข่ายสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการบูรณาการที่สำคัญที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและผู้ประกอบการไทยในกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์และแฟชั่นให้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าไทยในเวทีโลก เป็นการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page