top of page

รู้จัก NDTP แพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ


NDTP (National Digital Trade Platform) หรือแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ แพลตฟอร์มที่จะเข้ามาปรับเปลี่ยนการทำธุรกิจระหว่างประเทศแบบครบวงจร (End-to-end) เพื่อส่งเสริมการค้าในภูมิภาคที่มีปริมาณมากขึ้นในอนาคต

ปัจจุบันความสามารถในการค้าขายข้ามแดน Cross Border ของประเทศไทยลดลง ส่วนหนึ่งเพราะขั้นตอนต่างๆ ยังเป็น Manual ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนก็เจอปัญหาคล้ายกัน

สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) จึงพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการทำธุรกิจกับคู่ค้าจากต่างประเทศได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น

สำหรับในเฟสแรกนั้นจะเข้ามาปรับระบบเอกสารให้เป็นสากลที่สามารถเชื่อมต่อกับแพตฟอร์มกลางจากต่างประเทศอย่างสิงคโปร์ หรือ ญี่ปุ่นได้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถส่งข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวก ดึงบริษัทที่ทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออกเข้ามาทดลองใช้ระบบ เพื่อหา Use case ใหม่ๆ และเพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงระบบให้เป็นสากลได้

ประโยชน์ของแพลตฟอร์ม NDTP

สำหรับแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ นั้นทาง ABAC เชื่อว่าจะสามารถลดเวลาการทำงานและลดต้นทุนได้โดยเฉพาะด้านการส่งเอกสาร นอกจากนี้ยังปลอดภัยมากขึ้นเมื่อเอกสารถูกเก็บผ่านระบบบล็อกเชน และการที่ข้อมูลถูกเก็บอยู่ในระบบดิจิทัลทำให้สามารถนำข้อมูลไปต่อยอดได้ ทำให้ประเทศไทยเป็นที่น่าสนใจกับคู่ค้า

ภายในงานได้ยกตัวอย่างของบริษัทอ้อยและน้ำตาล ที่มี 7-8 บริษัทในประเทศไทย มูลค่าการส่งออกติด Top 3 ของโลก รายได้รวมประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่เมื่อต้องทำธุรกิจ จะต้องดำเนินการด้านเอกสารหลังบ้านมากมาย ต้องกรอกเอกสารใหม่ทุกครั้งที่มีการติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศ นอกจากนี้การติดต่อกับแต่ละบริษัทในต่างประเทศยังใช้เอกสารที่หน้าตาไม่เหมือนกันอีกด้วย

–Web3 และ Blockchain จะทำให้นักการตลาดต้องเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า?

ซึ่งการมีแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ เป็นศูนย์กลางของการติดต่อ จะเข้ามาช่วยลดเวลางานด้านเอกสารไปได้มาก สามารถติดต่อกับคู่ค้าได้รวดเร็วมากขึ้น มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และยังประหยัดค่าใช้จ่ายกับการใช้กระดาษออกเอกสาร ซึ่งการศึกษาจากต่างประเทศนั้นสามารถ ลดต้นทุนได้ 40% ทั้งแรงงานและจำนวนที่ทำการเตรียมการขั้นตอนต่างๆ

ด้านความน่าเชื่อถือ ยังมีการยกตัวอย่างว่า การติดต่อกับลูกค้าปกติจะติดต่อผ่านอีเมล ซึ่งมีปัญหาด้านการถูกปลอมแปลง หากส่งผ่านแพลตฟอร์ม NDPT ก็จะมีความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นเอกสารที่ได้รับการยืนยันผ่านแพลตฟอร์มกลาง และเอกสารที่ทำผ่านระบบยังช่วยให้ธุรกิจสามารถนำไปขอสินเชื่อได้ ด้านธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อง่ายขึ้น เพราะเห็น Transaction ผ่านระบบดิจิทัล ทำให้ไม่ต้องยื่นเอกสารมากมาย

ยังมีการกล่าวถึงเรื่องความปลอดภัย เมื่อมีระบบ NDTP เป็นศูนย์กลาง เพราะการเก็บเอกสารในประเทศนั้นจะใช้ระบบ Blockchain โดยมี Share Node และ Node จากบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทย เป็นตัวช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ขณะที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารระหว่างประเทศจะใช้ API Gateway เชื่อมต่อกัน ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างแพลตฟอร์มกลางของแต่ละประเทศจึงมีความปลอดภัย

นอกจากนี้ การมี Data อยู่ในระบบเดียวในระยะยาวข้อมูลจะเป็น Big Data ที่มีประโยชน์ในการทำธุรกิจ สามารถนำ Data มาวิเคราะห์ ข้อดีข้อเสีย ทำให้เห็นโอกาสและอุปสรรคไปพร้อมกัน SMEs ที่อยากขายของจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าจะทำธุรกิจอย่างไร ขณะที่คู่ค้าในต่างประเทศก็จะเข้ามาดูข้อมูลได้ว่ามีบริษัทไหนบ้างที่น่าสนใจเข้ามาทำธุรกิจด้วย รวมไปถึงการขอคืนภาษีกับกรมสรรพากรทำได้ง่ายขึ้น


เตรียมเริ่มเฟส 1 เดือนหน้า

สำหรับแพลตฟอร์ม NDTP ในเบื้องต้นคาดว่าการพัฒนาในเฟส 1 จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ และจะทดลองใช้ในเดือนกันยายนนี้ ก่อนจะนำไปเสนอในงาน APEC ปลายปีนี้ โดยเบื้องต้นจะเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มกลางของญี่ปุ่น และ สิงค์โปร์ ขณะที่แพลตฟอร์มจากอังกฤษ และ ออสเตรเลีย มีความสนใจอยากมาเชื่อมต่อระบบเช่นกัน

สำหรับปลายทางของการพัฒนาการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ คือ เป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศ ที่สามารถทำธุรกิจระหว่างประเทศได้แบบครบวงจร

ข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน

ทั้งนี้ในตอนท้ายของงาน ภาคเอกชนยังให้ข้อเสนอแนะของการพัฒนาแพลตฟอร์มว่า ระบบจะต้องถูกปรับปรุงอยู่เสมอ เอกชนจะต้องปรับตัวและเข้ามาใช้แพลตฟอร์ม ขณะที่ภาครัฐจะต้องเข้ามาสนับสนุน และปรับตัวให้ทัน รวมถึงปรับกฎระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

หากแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ เป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศไทยได้ ก็จะช่วยสร้างมาตรฐานช่วยให้ไทยเป็นผู้กำหนดกติกาการทำธุรกิจได้

ที่มา : BizTalknewsNDTP Privacy Policy_Last updated 30 SEP 2022 (1)
.pdf
Download PDF • 146KB

ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page