top of page

ร.ฟ.ท.จ้างเจาะจง UNIQ ปรับป้ายสถานีกลางฯ ชี้คุณสมบัติตรงสเปค

ร.ฟ.ท.เผยลงนามจ้างแบบเฉพาะเจาะจง เลือก UNIQ ปรับปรุงป้ายสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ วงเงิน 33 ล้านบาท เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ชี้เนื้องานครอบคลุมออกแบบ ติดตั้ง และรื้อถอนวัสดุมีความยาวเพิ่มมากขึ้น


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงกรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้ลงนามจ้าง ปรับปรุงป้ายชื่อ สถานีกลางบางซื่อเป็น สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในวงเงิน 33 ล้านบาท โดยระบุว่า ขณะนี้ขณะนี้ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงคมนาคมไปตรวจสอบเรื่องดังกล่าว และรายงานว่าดำเนินกาตาม ระเบียบกฎหมายถูกต้องหรือไม่ และให้รายงานให้ กระทรวงฯ ทราบภายใน วันศุกร์ที่ 6 ม.ค.นี้


อย่างไรก็ดี การจ้างปรับปรุงงานดังกล่าว เนื่องจากป้ายมีขนาดใหญ่ ดังนั้นต้องไปดูว่า ราคากับปริมาณงานเป็นอย่างไร เพราะเป็นป้ายทำพิเศษ ตัวหนังสือจะใหญ่อย่างที่เห็นในปัจจุบัน และรวมป้ายทั้งหมดในสถานีมีหลายรายการ ส่วนที่หลายคนมองว่าราคาค่อนข้างแพง เรื่องนี้ ร.ฟ.ท.น่าจะมีการชี้แจงถึงการจัดซื้อจัดจ้าง แต่เรื่องนี้ดำเนินการตามระเบียบ มีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) อยู่ ดังนั้นไม่ต้องไปกังวลในเรื่องนี้ เพราะไม่สามารถทำอะไรได้แน่นอน แต่ผิดก็คือผิด ถูกก็คือถูก ดังนั้นรอการตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนก็คาดว่าจะไม่เกินศุกร์นี้ขณะที่ นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ ทำหนังสือแจ้งข่าวการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2565 ที่ผ่านมา โดยระบุว่า


บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มูลค่าโครงการ 33,169,726.39 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนต่อไป


ทั้งนี้ การจ้างปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ เป็นไปตามเมื่อเดือน ก.ย. 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อสถานีกลางบางซื่อว่า “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” อ่านว่า “สะ-ถา-นี-กลาง-กรุง-เทบ-อะ-พิ-วัด” (Krung Thep Aphiwat Central Terminal) หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งแห่งกรุงเทพมหานคร


พร้อมกับพระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน (บางซื่อ-ตลิ่งชัน) ระยะที่ 1 ว่า "นครวิถี" อ่านว่า “นะ-คอน-วิ-ถี” (Nakhon Withi) หมายถึง เส้นทางของเมือง และพระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ-รังสิต) ระยะที่ 1 “ธานีรัถยา” อ่านว่า “ทา-นี-รัด-ถะ-ยา” (Thani Ratthaya) หมายถึง เส้นทางของเมือง

รายงานข่าวจาก ร.ฟ.ท. เผยว่า งานจ้างปรับปรุงป้ายสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการโดยฝ่ายโครงการพิเศษ และก่อสร้าง โดยประกาศเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2565 กำหนดราคากลางอยู่ที่ 34 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดของงานนั้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการบริเวณโดมด้านหน้าของสถานีกลางบางซื่อ ทั้งในฝั่งตะวันออก และตะวันตก โดยกำหนดป้ายชื่อตัวอักษรภาษาไทย ขนาดสูง 3 เมตร กว้าง 2.6 เมตร หนา 40 เซนติเมตร ส่วนชื่อภาษาอังกฤษ ขนาดสูง 2.1 เมตร กว้าง 2.2 เมตร หนา 40 เซนติเมตร


อีกทั้งผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการในส่วนของงานโครงสร้างวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานออกแบบ และงานติดตั้ง และรื้อถอนวัสดุปิดแทนกระจกระหว่างใช้งาน ดังนั้นการจ้างงานดังกล่าวไม่ได้มีเพียงแค่การเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ แต่จะต้องเปลี่ยนตัวโครงสร้าง และกระจกบริเวณที่จะติดตัวหนังสือใหม่ทั้งหมด เพื่อให้สามารถรับน้ำหนักตัวหนังสือที่มีน้ำหนัก และความยาวเพิ่มมากขึ้นด้วย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ฟ.ท.ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.2565 โดยพบว่างานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 34 ล้านบาท มีราคากลาง ซึ่งคำนวณ ณ วันที่ 7 ธ.ค.2565 จำนวน 33,169,726.39 บาท ใช้วิธีซื้อหรือจ้างแบบเฉพาะเจาะจง โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง ได้แก่ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนด


สำหรับบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ เป็นหนึ่งในผู้รับเหมางานก่อสร้างที่มีประสบการณ์ประมูลงานของ ร.ฟ.ท.มาอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานที่ผ่านมา อาทิ


- โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ – โคกกะเทียม (ทางรถไฟยกระดับ)


- โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ สัญญาที่ 2 ช่วงท่าแค – ปากน้ำโพ


- โครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) ไทย-จีน ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา สัญญาที่ 4-2 งานโยธาช่วงดอนเมือง-นวนคร


- โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน


- โครงการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต สัญญาที่ 1 งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง


ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page