top of page

หอการค้า ตั้งคณะทำงานศึกษา ต่างชาติถือที่ดิน 1 ไร่ ปลายปี 65

สนั่น เผยกรณี การถือครองที่ดิน 1 ไร่ของต่างชาติ หอการค้าไทย ตั้งคณะทำงานขึ้นศึกษา ผลดี-ผลเสีย คาดปลายปี 2565 ชัดเจนก่อนเสนอรัฐบาลพิจารณา พร้อมเปิดข้อมูลให้ประชาชนตัดสินใจวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่เคาะผ่านร่างกฎกระทรวง เรื่องให้สิทธิคนต่างชาติ 4 กลุ่ม ถือครองที่ดินได้ไม่เกิน 1 ไร่ โดยต้องลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท อย่างน้อย 3 ปีว่า หอการค้าได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อศึกษาผลดีผลเสีย

จากกรณีดังกล่าว โดยเบื้องต้นทราบว่าคณะทำงานจะว่าจ้างสถาบันที่เชี่ยวชาญมาศึกษาผลกระทบ ผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้น ซึ่งตนนั้นได้วางกรอบการศึกษาไว้ว่าต้องการให้ศึกษาอะไรบ้าง คาดว่าภายในปลายปี 2565 จะรับรู้ข้อมูลทั้งหมด แล้วหอการค้าไทยจะเสนอผลศึกษาให้กับรัฐบาลรับทราบต่อไปหอการค้า ตั้งคณะทำงานศึกษา ต่างชาติถือที่ดิน 1 ไร่ ปลายปี 65

02 พ.ย. 2565 จำนวนผู้เข้าชม 73วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่เคาะผ่านร่างกฎกระทรวง เรื่องให้สิทธิคนต่างชาติ 4 กลุ่ม ถือครองที่ดินได้ไม่เกิน 1 ไร่ โดยต้องลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท อย่างน้อย 3 ปีว่า หอการค้าได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อศึกษาผลดีผลเสีย

จากกรณีดังกล่าว โดยเบื้องต้นทราบว่าคณะทำงานจะว่าจ้างสถาบันที่เชี่ยวชาญมาศึกษาผลกระทบ ผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้น ซึ่งตนนั้นได้วางกรอบการศึกษาไว้ว่าต้องการให้ศึกษาอะไรบ้าง คาดว่าภายในปลายปี 2565 จะรับรู้ข้อมูลทั้งหมด แล้วหอการค้าไทยจะเสนอผลศึกษาให้กับรัฐบาลรับทราบต่อไป


พร้อมกันนี้ จะนำข้อมูลดังกล่าวเข้าพูดคุยหารือกับต่างประเทศในการประชุมเอเปคด้วย พร้อมทั้งศึกษาแนวทางของแต่ละประเทศว่ามีแนวทางการดำเนินการ วางเงื่อนไข กฎหมาย กฎระเบียบไว้อย่างไร จำเป็นจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายหรือไม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

“กรอบที่ตนมอบหมายให้คณะทำงานและสถาบันที่จะรับไปศึกษานั้น เช่น ผลดี ผลเสีย ผลประโยชน์ที่จะเกิดกับคนไทย แนวทางการปฏิบัติของแต่ละประเทศเพื่อนำเป็นข้อมูล โดยจะต้องดูในภาพรวมทั้งหมด คาดว่าปลายปีนี้น่าจะเห็นความชัดเจน และพร้อมเสนอให้กับรัฐบาลรับทราบต่อไป”

ทั้งนี้ เห็นว่าการดำเนินการของรัฐบาลครั้งนี้มีความตั้งใจดี และมองว่าเศรษฐกิจโลกในปีหน้าจะมีการชะลอตัว ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะของประเทศไทยก็จำเป็นจะต้องหาช่องทางเพื่อดึงดูดการลงทุนให้มากที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความพร้อม เช่น eec แล้วขยายโอกาสไปในพื้นที่อื่น ๆ มากขึ้น หอการค้ารับรู้ถึงความตั้งใจของรัฐบาลแต่ก็ต้องศึกษาถึงผลกระทบ ผลดีที่จะเกิดขึ้นให้มีความชัดเจนด้วย

ส่วนกรณีที่มีคนพูดว่า “รัฐขายชาติ” ในส่วนตัวแล้วมองว่าไม่คิดเช่นนั้น ทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารโดยการเลือกของประชาชน ต่างได้รับการยอมรับให้เข้ามาแล้ว โดยเชื่อว่ารัฐบาลต้องการที่จะสร้างประโยชน์สูงสุด แต่อย่างไรก็ดี หอการค้าก็พร้อมที่จะศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการตัดสินใจต่อไป

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page