top of page

แถลงข่าว การเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC CEO SUMMIT 2022
แถลงข่าว การเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC CEO SUMMIT 2022 จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่ Ture Icon Hall Icon siam ประธาน นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ผู้แทนหลักสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคประเทศไทย และประธาน APEC CEO Summit 2022
ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page