top of page

โครงการคัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ) ประจำปี 2565สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดทำโครงการคัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ) ประจำปี 2565 เพื่อเข้ารับรางวัล รางวัล Thailand CEO Econmass Awards 2022 เพื่อให้ต้นแบบ ผู้นำประโยชน์ เป็นบันดาบใจในการสร้างแรงกระตุ้นในสังคมในการดำเนินธุรกิจที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนผู้นำองค์กรภาคธุรกิจที่เข้มแข็ง

      

สำหรับการคัดเลือก แบ่งประเภทรางวัล เป็น 2 กลุ่มรางวัล คือ ซีอีโอรุ่นใหม่ หมายถึง ผู้ประกอบการตาม กฎกระทรวง กำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 25562 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ‘ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย’

ทางคณะกรรมการสรรหาสุดยอดซีอีโอฯ จึงได้จัดให้มีการเปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อเข้าร่วมโครงการ ในระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม – 10 ธันวาคม 2565 ใน 4 สาขาธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจอุสาหกรรมและการผลิต ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง และธุรกิจภาคบริการ

ซึ่งผู้สนใจสามารถ ติดตามรายละเอียดโครงการ เพิ่มเติมที่ Facebook คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน - กกร. และเว็บไซต์ www.jsccib.org Facebook สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ หรือเว็บไซต์ www.econmass.com หรือสอบถามที่หมายเลข 096-889-0046

ทั้งนี้ ผู้สมัครสุดยอดซีอีโอรุ่นใหม่จะต้องตอบแบบสอบถามประเมินศักยภาพการบริหารในด้านต่างๆ ตามมาตรฐานสากลเช่นเดียวกัน โดยจะคัดจาก 4 สาขาธุรกิจ สาขาละ 3 คน รวม 12 คน จากนั้นผู้ที่ผ่านการคัดรอบแรกจะเข้าสู่การพิจารณา รอบที่ 2 ที่มีความเข้มข้นมากขึ้นด้วยการร่วมให้คะแนน โดยกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ 83 สื่อ และการร่วมโหวตของพี่น้องสื่อมวลชน โดย คาดว่า กระบวนการพิจารณาจะประกาศผลการคัดเลือกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ

กลุ่มรางวัล ซีอีโอรุ่นใหญ่ หมายถึง ผู้ประกอบการนิติบุคคลในบริษัท จำกัด และ บริษัท จำกัด (มหาชน) ขนาดใหญ่ ที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรอบแรกจะใช้วิธีการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ อาทิ Revenues Growth เติบโตต่อเนื่อง 2 ปี Net Profit Margin เป็นบวก ROE และ ROA เป็นต้นรวมถึงตอบแบบสอบถามประเมินศักยภาพการบริหารในด้านต่างๆ ตามมาตรฐานสากล

โดยจะคัดจาก 8 สาขาธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ธุรกิจ ทรัพยากร ธุรกิจการบริการ และธุรกิจเทคโนโลยี สาขาละ 2 คน รวม 16 คน จากนั้นผู้ที่ผ่านการคัดรอบแรกจะเข้าสู่การพิจารณา รอบที่ 2 ที่มีความเข้มข้นมากขึ้น จากการร่วมให้คะแนนโดยกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ 83 สื่อ ซึ่งอยู่ในสังกัดสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และการร่วมโหวตของพี่น้องสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ เพื่อคัดเลือกให้ผู้ที่จะมารับตำแหน่งสุดยอดซีอีโอรุ่นใหญ่ และเดอะเบสท์ซีอีโอรุ่นใหญ่

      

อนึ่ง ผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารอบ 2 ของกลุ่มซีอีโอรุ่นใหญ่ และซีอีโอรุ่นใหม่ จะมีโอกาสได้ร่วมลุ้น เพื่อเข้ารับรางวัลพิเศษ ที่เรียกว่าขวัญใจสื่อมวลชน อีก 1 รางวัล จากการโหวตจากพี่น้องสื่อมวลชน 456 คนด้วย คาดว่า กระบวนการพิจารณาจะประกาศผลการคัดเลือกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566


ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น

تعليقات


bottom of page