top of page

ไทยปั๊มจีดีพีปี’66 โต 4% ดัน BCG โมเดลตั้งรับวิกฤตเศรษฐกิจโลก

ปิดฉากการประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 40 ที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Connect the dots : Enhancing Thailand Competitiveness” ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 ที่จังหวัดอุบลราชธานีไปแล้ว นับว่าเป็นปีที่สำคัญที่มีผู้เข้าร่วมประชุมมากถึง 1,200 คน จากปกติที่มีไม่ถึงพันคน


ครั้งนี้นับเป็นการประชุมครั้งแรกที่มีรัฐมนตรีเข้าร่วมมากถึง 5 คน นำโดย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง , นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วยทำให้มีการแลกเปลี่ยนประเด็น ทั้งด้านเศรษฐกิจ-สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน

ซึ่งสอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ BCG model (เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว) และการสร้างการเติบโตอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม (ESG) เป็นหัวใจสำคัญ

เศรษฐกิจโลกโต 2.7%

โจทย์สำคัญของการประชุมครั้งนี้ ที่ไทยต้องเตรียมแผนรับมือกับความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงเปราะบาง ผลพวงจากวิกฤตสงครามรัสเซีย-ยูเครน กระทบราคาพลังงาน เศรษฐกิจโลกที่อาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย เติบโตเพียง 2.7%

จากที่เคยคาดไว้ 3.2% ทำให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่าปี 2566 เศรษฐกิจไทยจะเติบโตเพียง 3-4% โดยรายได้หลักจากภาคการส่งออกจะโตลดลงเหลือเพียง 3-5% ชะลอตัวลงจากปีนี้ที่เติบโตในระดับ 5-8% ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวที่ไม่รวมจีนจะมีถึง 20 ล้านคน

3 คีย์เวิร์ดสมุดปกขาว

ในวันสุดท้าย นายสนั่นเป็นผู้ส่งมอบ “สมุดปกขาว” ต่อนายสุพัฒนพงษ์ ซึ่งมารับมอบแทนนายกรัฐมนตรี

จากนั้นจะนำไปขับเคลื่อนโครงการที่สำคัญเร่งด่วน (flagship projects) ซึ่งมี 3 คีย์เวิร์ด สำคัญ คือ “connect-competitive-sustainable”

คำแรก “connect” หมายถึงความเชื่อมโยงความร่วมมือเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยหอการค้าไทยตั้งเป้าหมายระดมสมาชิกเพิ่มจาก 1 แสนราย เป็น 2 แสนราย ภายใน 3 ปี สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น

“competitive” หมายถึงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในทุกมิติ สนับสนุนภาครัฐ ขับเคลื่อนการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) ซึ่งเป็นความตกลงการค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมประชากร 2,900 ล้านคน และจีดีพีคิดเป็น 62% ของเศรษฐกิจโลก พร้อมทั้งขยายการเจรจาความตกลง FTA กับนานาชาติ ต่อยอดความเชื่อมั่นจากการเป็นเจ้าภาพ APEC ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

ดู 19 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page