top of page

การจัดประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯภาคเหนือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และจังหวัดลำปาง


การจัดประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ

ภาคเหนือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ดู 65 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page