top of page

การจัดประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และจังหวัด จันทบุรี


การจัดประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ

ภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และจังหวัด จันทบุรี

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม สายลม ชั้น 1 โรงแรมนิว ทราเวล บีช จังหวัดจันทบุรีดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page