top of page

การจัดประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯภาคใต้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และจังหวัด กระบี่การจัดประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ

ภาคใต้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และจังหวัด กระบี่

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมปาหนัน รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ดู 20 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page