top of page

มูลนิธิคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคหน้าที่ และความรับผิดชอบ


ควบคุมดูแลการรับสมัครบัตร ABTC ครบวงจร

- ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครบัตรเอเปคใหม่/ต่ออายุ, บัตรชั่วคราว, เปลี่ยนหนังสือเดินทางใหม่, บัตรหาย, บัตรชำรุด ของผู้สมัครบัตรเอเปค ของ 3 สถาบัน (ผู้สมัครทุกราย)


- ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครบัตรเอเปค หลังจาก 3 สถาบัน ตรวจสอบการเป็นสมาชิกแล้ว


- ตรวจเช็คข้อมูลผลิตบัตรผ่านระบบ ABTC System ทั้งในกรณีบัตรชั่วคราว, เปลี่ยนหนังสือเดินทางใหม่, บัตรหาย, บัตรชำรุด และบัตรที่อนุมัติครบ 19 ประเทศ


- ประสานงานกับบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตบัตร ทั้งในกรณีบัตรชั่วคราว, เปลี่ยนหนังสือเดินทางใหม่, บัตรหาย, บัตรชำรุด และบัตรที่อนุมัติครบ 19 ประเทศ


- จัดเก็บข้อมูลบัตรลงใน ระบบ e-Lodgement


- จัดเก็บข้อมูลผู้มารับบัตรลงใน ระบบ e-Lodgement


- Admin ดูแลระบบการสมัครบัตรเอเปค


- รับโทรศัพท์ ตอบคำถามลูกค้าผ่าน Line Official Account และตอบ Email เกี่ยวกับข้อมูลบัตรเอเปค


- รายงานสรุปจำนวนผู้สมัครบัตรเอเปค


-การประชุม BMG (ตั้งเรื่องอนุมัติเบิกเงินทดรองจ่ายและเคลียร์เงินทดรองจ่าย กรณีมีการเดินทางไปประชุมเกี่ยวกับบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค)


-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ


- อายุ 22-30 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)


- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


- มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง


- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี


- มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันเป็นอย่างดี


เงินเดือน: พิจารณาตามประสบการณ์และผลงาน

วันที่เริ่มทำงาน : เริ่มงานได้ทันที


ส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

e-mail : kanjana@jsccib.org โทร. 02-225-5541


ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดู 111 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page