top of page

การท่าเรือฯ ดันเอกชนร่วมลงทุน 1.4 หมื่นล้าน ปั้น 'ท่าเรือบก' ขอนแก่น - โคราช

การท่าเรือฯ เตรียมเคาะแผนปีนี้ ดึงเอกชนร่วมลงทุนปั้นท่าเรือบกหัวเมืองขอนแก่น – นครราชสีมา คาดใช้งบแห่งละ 7 พันล้านบาท มั่นใจหนุนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ


นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) โดยระบุว่า ปัจจุบัน กทท.อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบการลงทุนจะนำร่องพัฒนาใน 2 พื้นที่ ได้แก่ ท่าเรือบกในจังหวัดขอนแก่น และท่าเรือบนจังหวัดนครราชสีมา โดยคาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) พิจารณาและรายงานไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเพื่อเปิดประกวดราคาจัดหาเอกชนร่วมลงทุน


สำหรับมูลค่าการลงทุนจากผลการศึกษาในขณะนี้ ประเมินวงเงินลงทุนแต่ละพื้นที่อยู่ที่ 7 พันล้านบาท ส่วนรูปแบบการลงทุนโครงการดังกล่าว จะพิจารณา 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.รูปแบบรัฐร่วมลงทุนกับเอกชน (Public Private Partnerships หรือ PPP) โดย กทท. ลงทุนทั้งหมด ซึ่งข้อดีรูปแบบ PPP คือ การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ แต่มีข้อเสียคือ ใช้ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างนาน


และ 2.รูปแบบการจัดตั้งบริษัท และเชิญภาคเอกชนเข้ามาถือหุ้น ซึ่งรูปแบบนี้จะเพิ่มความน่าสนใจให้เกิดการลงทุนมากขึ้น โดยจะให้เอกชนลงทุนทั้งหมด และ กทท. จะเป็นแกนกลางดำเนินงาน คล้ายการจัดตั้งสายเดินเรือแห่งชาติ ซึ่งรูปแบบการลงทุนในลักษณะนี้จะทำให้โครงการพัฒนาได้เร็วที่สุด เพราะการลงทุนของภาคเอกชนจะมีความคล่องตัว และสามารถดำเนินการได้ทันทีหากเปิด PPP ก็คาดว่าจะใช้เวลารวม 5 ปีในการขออนุมัติตามขั้นตอนต่างๆ แต่หากรูปแบบจัดตั้งบริษัท และเชิญภาคเอกชนเข้ามาถือหุ้นนั้น คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการที่สั้นประมาณ 3 ปี แต่ยังไงก็ต้องพิจารณาศึกษาเรื่องนี้ให้รอบคอบก่อน ต้องเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียก่อนตัดสินใจ”


สำหรับท่าเรือบกจังหวัดขอนแก่น การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นจะพัฒนาในพื้นที่บ้านโนนพยอม ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ใช้พื้นที่ 1,500 - 2,000 ไร่ ส่วนจังหวัดนครราชสีมา อยู่ระหว่างการพิจารณาพื้นที่ ที่มีความเหมาะสม เพราะผลการศึกษาในอดีต ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ที่ ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา แต่ปัจจุบันพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป อาจต้องพิจารณาพื้นที่ใหม่ ให้ครอบคลุมกับการขนส่งทางถนน และทางราง


ทั้งนี้ กทท.คาดว่าพื้นที่พัฒนาท่าเรือบกทั้งหมดจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ ส่วนจะดำเนินการพัฒนาท่าเรือบกในพื้นที่จังหวัดใดก่อนนั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเอกชน และการให้ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ แต่อย่างไรก็ดี กทท.มั่นใจว่าเมื่อมีการพัฒนาท่าเรือบกแล้วเสร็จ จะช่วยสนับสนุนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพราะทั้งสองจังหวัดเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ในการเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน มีระบบขนส่งสนับสนุนทั้งทางบกและทางราง


ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page