top of page

จุรินทร์ มั่นใจส่งออกข้าวไทยปี 2566 ได้ 8 ล้านตัน

“จุรินทร์” ชี้หลังหารือเอกชน ส่งออกข้าวไทยปี 2566 นี้ได้ 8 ล้านตัน จากปัจจัยค่าเงินบาท อินเดีย-เวียดนาม เก็บข้าวบริโภคมากขึ้น ขณะที่ ผลประกวดข้าวหอมมะลิมีผู้ชนะ 21 ราย ข้าวถุงชนะ 14 ราย


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 40 และการประกวดข้าวถุงคุณภาพดี ประจำปี 2565 ว่า


การส่งออกข้าวไทยในปี 2566 จากการหารือกับภาคเอกชน มีโอกาสที่ไทยจะส่งออกได้ 8 ล้านตัน เพราะมาจากปัจจัยค่าเงินบาทหากไม่แข็งค่าไปมากกว่านี้ ข้าวไทยก็สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ อินเดียมีนโยบายที่จะเก็บข้าวไว้เพื่อการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น รวมไปถึงเวียดนาม ซึ่งก็จะทำให้การส่งออกข้าวไทยดีขึ้น ประกับกับคุณภาพข้าวไทยก็ยังเป็นที่ยอมรับด้วยนอกจากนี้ การส่งออกข้าวไทยใน 2 ปีที่ผ่านมา ปี 2564 ไทยส่งออกข้าวได้ 6.3 ล้านตัน ปี 2565 ส่งออกได้ 7.7 ล้านตัน และในปี 2566 นี้ก็น่าจะส่งออกข้าวได้ถึง 8 ล้านตัน ทั้งนี้ โอกาสที่จะส่งออกได้ก็ยังเป็นผลมาจากตลาด ตะวันออกกลาง กลับมาซื้อข้าวไทยเพิ่มขึ้น หลังจากที่ไม่ได้ซื้อข้าวไทยมานาน


ตั้งแต่มีโครงการรับจำนำข้าว และการส่งออกที่เติบโตก็จะส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศดีขึ้น เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,000-10,000 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 14,000-16,000 บาทต่อตัน ในความชื้น 25% และหากราคาลดง ก็ยังมีโครงการประกันรายได้ที่ชดเชยส่วนต่างได้


“สถานการณ์ราคาข้าววันนี้ดีขึ้นเป็นลำดับ และถ้าวันไหนราคาข้าวตกต่ำ รัฐบาลนี้ก็ยังมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชดเชยเงินส่วนต่างผ่านบัญชี ธ.ก.ส.โดยตรง ให้มีรายได้ตามที่ประกันไว้ โดย 4 ปี ที่ผ่านมาจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรไปแล้วถึง 180,000 ล้านบาท ช่วยเติมเงินเข้ากระเป๋าเกษตรกร มีครอบครัวได้เงินส่วนต่างสูงสุดถึง 76,600 บาท และมีเงินอีกก้อนคือไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน อีกก้อนเข้ากระเป๋าชาวนา”


สำหรับการมอบรางวัลผู้ชนะประกวดข้าววันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2566) แบ่งเป็น 2 ชุด 1.รางวัลประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยประจำปี 2565 ครั้งที่ 40 มีผู้ได้รับรางวัล 21 ราย และ 2.ประกวดข้าวถุงมีผู้ได้รับรางวัล 14 ราย รวม 35 รางวัล จากผู้เข้าประกวด 425 ราย ตนเชื่อมั่นว่างานวันนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญและเป็นพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทย นำประเทศไทยไปสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิต การส่งออกข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก


ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน ระบุว่า ผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยประจำปี 2565 ครั้งที่ 40 ประเภทเกษตรกรรายบุคคล รางวัลที่ 1 นายสำรวย สร้อยแก้ว จ.ยโสธร รางวัลที่ 2 นางสาวกงใจ คำมีนาม จ.สุรินทร์ รางวัลที่ 3 นางทัศนีย์ อำขำ จ.พะเยา และประเภทสถาบันเกษตรกร รางวัลที่ 1 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.ไผ่ใหญ่ จ.อุบลราชธานี รางวัลที่ 2 วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ ต.เกาะแก้ว จ.สุรินทร์ รางวัลที่ 3 กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว ต.คำเตย จ.ยโสธรและผู้ชนะการประกวดข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดี ประเภทผู้ประกอบการโรงสี/สหกรณ์ ชนิดข้าวหอมมะลิ รางวัลที่ 1 ตรา A-Rice รางวัลที่ 2 ตราผูกปิ่นโต รางวัลที่ 3 ตราไดโนเสาร์ ข้าวหอมไทย รางวัลที่ 1 ตราเอิร์ธไรซ์ รางวัลที่ 2 ตราลูกโลก รางวัลที่ 3 ตราดอกมะลิ ข้าวเหนียว รางวัลที่ 1 ตรานกนางนวล รางวัลที่ 2 ตราไหสี่หู รางวัลที่ 3 ตรานกคาบรวงข้าว ข้าวขาวพื้นนุ่มรางวัลที่ 1 ตราต้มยำกุ้ง ข้าวขาวพื้นแข็ง รางวัลที่ 1 ตรากระต่ายทอง และสำหรับประเภทกลุ่มเกษตรกร ชนิดข้าวหอมมะลิ รางวัลที่ 1 ตราข้าวเล่าชีวิต จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์เป็นสุข จ.กาฬสินธุ์ รางวัลชมเชย ตรากำนันดี จากวิสาหกิจชุมชนเมล็ดพันธุ์พืชและผลิตปุ๋ยชีวภาพและแปรรูป จ.สกลนคร


รางวัลชมเชย ตราขวัญยโสธร จากวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติหนองยอ (บ้านกุดหิน) จ.ยโสธร และภายในงานได้มีการลงนาม MOU ซื้อข้าวหอมมะลิร่วม 1,066 ตัน ในราคานำตลาด สูงกว่าราคาตลาด 500 บาท/ตัน ระหว่างเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร กับโรงสี 5 รายด้วย


ที่มา : ประชาชาติธุรกิจดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page