top of page

หอการค้าฯ สานต่อนโยบาย Connect the Dots

ที่ผ่านมาหอการค้าไทย ชูแนวทาง Connect the Dots ดึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ.


ประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สนั่น อังอุบลกุล ระบุ ที่ผ่านมาหอการค้าไทย ชูแนวทาง Connect the Dots ดึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ในปีนี้หอการค้าไทยครบรอบ 90 ปีจะต่อยอดความสำเร็จเดิมด้วยแนวคิด Connect – Competitive - Sustainable ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืน
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page