top of page

พาณิชย์ เผย โครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน”ลดค่าครองชีพ 1.6 หมื่นล้านบาท

กรมการค้าภายในโชว์ผลสำเร็จการจัดโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” ตั้งแต่ทำโครงการปี 63 ถึงปัจจุบันรวม 23 Lot มีสินค้าลดราคารวม 33.485 ล้านรายการ บริการ 1,674 รายการ ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้คนไทยทั้งประเทศรวม 16,498 ล้านบาท

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงผลการจัดทำโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกแรกในปี 2563 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 23 Lot ตามนโยบายที่ได้รับจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้จัดทำโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ว่า โครงการนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิต ห้างค้าปลีกค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า ห้างท้องถิ่น แพลตฟอร์มออนไลน์ ร้านสะดวกซื้อ นำสินค้ามาลดราคาทั้งออฟไลน์และออนไลน์นับรวมตั้งแต่ครั้งที่ 1-23 รวมทั้งสิ้น 33,485,560 รายการ และบริการรวมทั้งสิ้น 1,674 รายการ โดยลดราคาตั้งแต่ 32-87% สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนทั้งประเทศได้รวมมูลค่า 16,498 ล้านบาท


“ความสำเร็จของโครงการนี้ เกิดขึ้นจากนโยบายของนายจุรินทร์ ที่ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนจากภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่วิกฤตโควิด-19 ระลอก 1 ระลอก 2 ระลอก 3 วิกฤตน้ำท่วม ผักแพง วิกฤตหมูขาดตลาด จึงได้มอบหมายให้กรมฯ จัดทำโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชนขึ้นมา เพื่อดูแลและลดค่าครองชีพให้กับประชาชน และแม้จะไม่มีวิกฤต ก็ยังได้จัดต่อเนื่องในช่วงที่มองว่าจำเป็น เช่น ปีใหม่ เปิดเทอม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และลดภาระให้ผู้ปกครอง หรือในช่วงสินค้าได้รับผลกระทบจากต้นทุน จนกระทบต่อราคา ก็จัดเพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าราคาถูก”นายวัฒนศักย์กล่าว

สำหรับรายละเอียดการจัดทำโครงการ ตั้งแต่ Lot 1-23 ได้แก่ ครั้งที่ 1-7 จัดในช่วงโควิด-19 ระบาดรอบแรก (มี.ค.2563) เริ่มครั้งแรกวันที่ 16 เม.ย.-24 พ.ค.2563 ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในห้างค้าปลีกค้าส่ง 72 รายการ ลดสูงสุด 58% ครั้งที่ 2 วันที่ 25 เม.ย.-30 มิ.ย.2563 ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในห้างค้าปลีกค้าส่ง 3,025 รายการ ลดสูงสุด 68% ครั้งที่ 3 วันที่ 15 พ.ค.-30 มิ.ย.2563 ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคของห้างท้องถิ่น 165 แห่งทั่วประเทศ มีสินค้าลดราคา 4,845 รายการ ลดสูงสุด 68% ครั้งที่ 4 วันที่ 5 มิ.ย.-31 ก.ค.2563 ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในห้างค้าปลีกค้าส่ง 7,158 รายการ ลดสูงสุด 68% ครั้งที่ 5 วันที่ 15 มิ.ย.-31 ก.ค.2563 ลดราคาชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน 1,605 รายการ ลดสูงสุด 80% ครั้งที่ 6 วันที่ 12 ส.ค.-30 ก.ย.2563 ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 13,790 รายการ ลดสูงสุด 70% ครั้งที่ 7 วันที่ 1-30 พ.ย.2563 ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในห้างท้องถิ่น 60 แห่งทั่วประเทศ จำนวน 13,790 รายการ ลดสูงสุด 70%


ช่วงโควิด-19 ระบาดระลอก 2 (ธ.ค.2563) ครั้งที่ 8 วันที่ 16 ธ.ค.2563-31 ม.ค.2564 ลดราคา New Year Grand Sale 2021 เป็นออฟไลน์ 22,000 รายการ ลดสูงสุด 85% ออนไลน์ 7 ล้านรายการ ลดสูงสุด 63% และบริการ 500 รายการ ลดสูงสุด 87% ครั้งที่ 9 วันที่ 1-28 ก.พ.2564 ลดราคาผ่านแพลตฟอร์ม 11 ราย มีสินค้า 1 ล้านรายการ ลดสูงสุด 60%


ช่วงโควิด-19 ระบาดระลอก 3 (เม.ย.2564) ครั้งที่ 10 วันที่ 10 พ.ค.-8 มิ.ย.2564 จัดรถโมบาย 30 คัน รถพุ่มพวง 700 คัน นำสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพและพริกเขียว ฟักทอง มะม่วง จำหน่ายจำนวน 73 รายการ ลดสูงสุด 60% ครั้งที่ 11 วันที่ 1-30 มิ.ย.2564 จัด Food Delivery 5 ราย ลดราคาสินค้าและค่าส่ง ลดสูงสุด 60% ครั้งที่ 12 วันที่ 1-31 ก.ค.2564 จัดลดราคาผ่านออนไลน์ 5 ราย จำนวน 12,600 รายการ ลดสูงสุด 85%


วิกฤตน้ำท่วม ผักแพง (พายุไลออนร็อก) ครั้งที่ 13 วันที่ 3 พ.ย.2564-31 ธ.ค.2564 จัดโมบายจำหน่ายผักราคาถูก 21 รายการ ลดสูงสุด 50% วิกฤตหมูขาดแคลน (ประกาศโรค ASF 11 ม.ค.2565) ครั้งที่ 14 วันที่ 24 พ.ย.-31 ธ.ค.2564 และต่อถึง 31 ม.ค.2565 จัดโมบายจำหน่ายหมูเนื้อแดง 1,418 จุด จำนวน 2.9 ล้านกิโลกรัม ราคา 130 บาท/กก. และ 150 บาท/กก. ลดสูงสุด 32% ครั้งที่ 15 วันที่ 26 พ.ย.-31 ธ.ค.2564 จัดต่อเนื่องจากวิกฤตหมูแพง เป็นการจัดจำหน่ายอาหารจานด่วน 16,518 จุด ในตลาดสด ตลาดกลาง ราคา 30-35 บาท/จาน ห้างบิ๊กซี แม็คโคร โลตัด และฟู้ดแลนด์ ราคา 35-40 บาท/จาน ลดสูงสุด 35%


จากนั้นเป็นการจัดตามสถานการณ์และความจำเป็นในการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน เช่น ปีใหม่ เปิดเทอม และสินค้ามีราคาสูงขึ้น ครั้งที่ 16 วันที่ 22 ธ.ค.2564-31 ม.ค.2565 จัด New Year Grand Sale 2022 จัดลดออฟไลน์ 26,197 รายการ ออนไลน์ 11.72 ล้านรายการ บริการ 517 รายการ ลดสูงสุด 86% ครั้งที่ 17 วันที่ 8 พ.ค.-30 มิ.ย.2565 จัด Back to School ลดราคา 5,000 รายการ สูงสุด 65% ครั้งที่ 18 วันที่ 13 พ.ค.-12 มิ.ย.2565 จัดลดราคา 4 มุมเมือง (นนทบุรี ห้วยขวาง มีนบุรี บางขุนเทียน) มีสินค้า 1,800 รายการ ลดสูงสุด 75% ครั้งที่ 19 วันที่ 7-31 ก.ค.2565 จัดข้าวถุงราคาถูก 228 ยี่ห้อ ลด 1.5 ล้านถุง สูงสุด 48%


ครั้งที่ 20 วันที่ 12 ก.ค.-ปัจจุบัน จัดโมบาย 25 จุด และจุดจำหน่าย 675 จุด จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 85 รายการ ลดสูงสุด 62% ครั้งที่ 21 วันที่ 11 พ.ย.2565-ปัจจุบัน จัดออนทัวร์ ทั่วไทย 274 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน มีสินค้าจำเป็น 1,000 รายการ ลดสูงสุด 60% ครั้งที่ 22 วันที่ 21 ธ.ค.2565-31 ม.ค.2566 จัด New Year Grand Sale 2023 ลดออฟไลน์ 31,741 รายการ ออนไลน์ 13.62 ล้านรายการ บริการ 657 รายการ ลดสูงสุด 80-85% ครั้งที่ 23 วันที่ 17-20 ม.ค.2566 จัดเทศกาลตรุษจีน ปีกระต่าย 4,600 จุดทั่วประเทศ ลดราคา 758 รายการ สูงสุด 64%


ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page