top of page

“สนั่น” นั่งประธานหอการค้าไทยต่อสมัย 2 ชูแนวทาง Connect the Dots

“สนั่น” นั่งประธานหอการค้าไทยต่อสมัย 2 หลังเสียงสนับสนุนท่วมท้น ย้ำสานต่อนโยบาย Connect the Dots


วันที่ 22 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ หอการค้าไทย จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2565 ไฮไลท์ของการจัดการประชุมในครั้งนี้ คือการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าไทย วาระปี 2566-2567 แทนคณะกรรมการชุดเดิมจำนวน 76 คน ที่หมดวาระลง


ซึ่งภายหลังการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ มีมติเห็นชอบให้นายสนั่น อังอุบลกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าไทยต่ออีก 1 สมัย และจะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยตำแหน่ง


นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยหลังรับตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าไทย สมัยที่ 2 ว่า ที่ผ่านมาหอการค้าไทย ชูแนวทาง Connect the Dots ดึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ตนและคณะกรรมการฯ บริหารงานหอการค้าฯ ภายใต้ความท้าทายโดยเฉพาะประเด็นด้านเศรษฐกิจที่มีผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 และตามมาด้วยวิกฤตต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบกับประเทศอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน


ดังนั้น แนวความคิดที่จะดึงทุกภาคส่วนของสังคมมาช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ด้วยการประกาศแนวทาง 99 วันแรกของการทำงานในสมัยที่ผ่านมา ทำให้หอการค้าฯ จะต้องเข้าไปมีบทบาทกับสังคมมากขึ้น เริ่มจากการจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีน ต้นแบบ 25 ศูนย์ในกรุงเทพมหานคร จนสามารถขยายผลไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไปพร้อมๆ กับการสนับสนุนรัฐบาลกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง จนทำให้ไทยสามารถเปิดประเทศได้อย่างรวดเร็วจนถึงวันนี้ ขณะเดียวกันยังเดินหน้าช่วยเหลือ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง


ในปีนี้หอการค้าไทย จะครบรอบ 90 ปีของการก่อตั้ง คณะกรรมการชุดใหม่ จะต่อยอดความสำเร็จเดิมด้วยแนวคิด Connect – Competitive – Sustainable ซึ่งเป็นธีมหลักของหอการค้าทั่วประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืน ภายใต้ความท้าทายที่หลายด้านโดยเฉพาะประเด็นด้านเศรษฐกิจที่มีความเกี่ยวพันกับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงมาตรการการค้าระหว่างประเทศรูปแบบต่าง ๆ


ที่เน้นและให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นโจทย์ใหญ่ที่หอการค้าฯ จะเดินหน้าขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ซึ่งที่ผ่านมาหอการค้าฯ ได้เริ่มจัดทำ Pilot Project ยกระดับความสามารถของ SMEs การสร้างการรับรู้และต้นแบบการทำธุรกิจด้วยแนวทาง BCG โมเดล รวมถึงได้ตั้งเป้าหมายระดมสมาชิกทั่วประเทศ เพิ่มจาก 1 แสนราย เป็น 2 แสนราย โดยเชื่อมั่นว่าหอการค้าฯ จะมีส่วนเติมเต็มศักยภาพผู้ประกอบการให้แข่งขันในตลาดได้มากยิ่งขึ้น


นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะขยายตลาดการค้าใหม่ ๆ อย่างประเทศจีน ด้วยการแผนจัด Road Show ดึงการลงทุนเพิ่มเติมในพื้นที่ EEC โดยจะร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และบีโอไอ เจาะกลุ่มนักลงทุนรายมณฑลในช่วงไตรมาส 2 พร้อมกับแผนการจัดงานแสดงสินค้าไทยที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในปลายปีนี้ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้าไทยที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งในภูมิภาคตะวันออกกลาง


ด้านนายกฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า กิจกรรมแรกในโอกาสครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย จะเป็นการจัดเวทีเสวนา “มุมมองของภาคธุรกิจต่อนโยบายขับเคลื่อนประเทศ” โดยมี รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งจะเป็นเวทีที่เหล่าผู้นำภาคธุรกิจเอกชน จะได้มาสะท้อนความต้องการและสิ่งที่ภาคเอกชนอยากเห็นใน 10 ประเด็นสำคัญ


ประกอบด้วย การส่งเสริมภาคธุรกิจเกษตร อาหาร และ BCG & ESG , Digital Transformation และการศึกษาไทย, การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ, การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาแรงงานไทย, การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ, การส่งเสริมภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค, โอกาสของไทยด้านการค้าข้ามแดนและชายแดน, การสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และข้อเสนอจากตัวแทนนักศึกษา


โดยประเด็นทั้งหมดนี้ ผู้นำพรรคการเมืองจะได้รับฟังจากตัวแทนหอการค้าฯ ในกลุ่มต่าง ๆ ก่อนที่จะต้องขึ้นกล่าวแสดงมุมมองความเห็นว่าพรรคการเมืองเห็นด้วยและพร้อมสนับสนุนอย่างไร (How) หรือ มีอะไรที่ไม่เห็นด้วยเพราะเหตุใด (What – Why) และภายหลังจากการจบเวทีเสวนา จะมีการสรุปมาตรการและนโยบายสำคัญ ๆ เป็นสมุดปกขาวมอบแก่ทุกพรรคการเมืองที่เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำมาตรการและนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน


นอกจากจะเป็นปีที่ครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทยแล้ว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ก็ครบรอบ 60 ปี รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าไทย (YEC) ก็ครบรอบ 10 ปี ด้วยเช่นกัน ดังนั้น เครือข่ายทั้งหมดของหอการค้าฯ จะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีในหลายหลายรูปแบบ อาทิ การจัดทำหนังสือเนื่องในวาระครบรอบ 90 ปี ร่วมกับ The Standard เป็นหนังสือที่จะถอดบทเรียนและแนวทางก้าวไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย, การจัดโครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย


ภายใต้ชื่อ 9 แสนซีซี 90 ปี หอการค้าไทย, การจัดเวทีประชุมคณะกรรมการบริหารสัญจร 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงช่วงปลายปีจะมีการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


“ตลอดระยะเวลา 90 ปีที่ผ่านมา หอการค้าไทยได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทขององค์กรภาคเอกชนที่ยืนหยัดคู่กับเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน ผ่านยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ และนับจากนี้ไปหอการค้าไทย จะยังคงเดินทำหน้าที่เป็นเสาหลักด้านเศรษฐกิจ สร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยโอกาส เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป”


ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ


ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page