top of page

หอการค้าไทยเปิดตัว 9 บิ๊กเอกชน ชง 10 พรรคใหญ่นโยบายที่อยากเห็น

หอการค้าไทย เปิดตัว 9 บิ๊กเอกชน-ตัวแทนนักศึกษานำเสนอ 10 ประเด็น ต่อ 10 พรรคการเมืองว่าที่แกนนำจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่ภาคธุรกิจอยากเห็นในนโยบายพรรคการเมือง พร้อมชงสมุดปกขาว 30 มี.ค.

รายงานข่าวจากหอการค้าไทย เผยว่าในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม นี้ ระหว่างเวลา 09.00-12.30 น.จะจัดเวทีตอบข้อซักถาม “มุมมองของภาคธุรกิจต่อนโยบายการขับเคลื่อนประเทศ" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต


โดยกำหนดการจะเริ่มต้นจาก นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวเปิดงาน หลังจากนั้น รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าไทยจะนำเสนอภาพรวม


“ความสามารถในการแข่งขันของไทยกับการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน”หลังจากนั้นจะมีการนำเสนอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่ภาคเอกชนอยากเห็นในนโยบายพรรคการเมืองใน 10 ประเด็น ประกอบด้วย


• Digital Transformation และการศึกษาไทย โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย


• การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ โดย นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


• การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาแรงงานไทย โดย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย


• การส่งเสริมภาคธุรกิจเกษตร อาหาร และ BCG & ESG โดยนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย• การส่งเสริมภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ โดยนางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์


• การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดย นางสาวอรกัญญา พิบูลธรรม AMCHAM President


• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยนายธวัชชัย เศรษฐจินดา ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย


• โอกาสของไทยด้านการค้าชายแดน โดย นายสมชาติ พงคนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 หอการค้าไทย


• การสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดย นายศิริพจน์ กลับขันธ์ ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดตรัง


• ข้อเสนอจากตัวแทนนักศึกษา โดย นางสาวชนิกานต์ เก่งลือชา ทูต Ambassador มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ลำดับถัดจากนั้นจะเป็นการตอบคำถามของภาคธุรกิจ (โดยการจับสลากลำดับตอบคำถาม) และนำเสนอนโยบายพรรค (โดยการจับสลากลำดับการนำเสนอ)


ทั้งนี้ 10 พรรคการเมืองที่จะร่วมเวทีในครั้งนี้ประกอบด้วย พรรคก้าวไกล พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคไทยสร้างไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชารัฐ พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรครวมไทยสร้างชาติ และพรรคเสรีรวมไทย


ที่มา : ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ดู 53 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page